İş Sağlığı Güvenliği (12 Saat)

İş Sağlığı Güvenliği (12 Saat)

E-Öğrenme

 • Hedef Kitle

  Hedef Kitle: Tüm Çalışanlar

 • Genel Bilgi

  Genel Bilgi: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda en az bir defa ve 12 saat olarak düzenlenir.

  Bu eğitim ile genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları ve kazalardan korunma yöntemlerini öğrenebilmeniz amaçlanmaktadır.

  • İş sağlığı güvenliği mevzuatı ve yasal konular,
  • Meslek hastalıkları ve bu hastalıklardan korunma teknikleri, tehlike ve risk etmenleri ve İSG kapsamında alınacak olan önlemler,

 • Yöntem

  Yöntem: SCORM

 • Toplam Süre

  Toplam Süre: 12 sa.

Çizgi Dışı
Eğitim Kataloğumuzu
Keşfedin!

Her biri mikro öğrenme kurgusu ile hazırlanmış, çeşitli öğrenme yöntemleri ile desteklenmiş ve örneklerine nadir rastlayabileceğiniz kataloğumuzu keşfedin.

Çizgi Dışı Eğitim Kataloğumuzu Keşfedin!