İş Sağlığı Güvenliği

İş Sağlığı Güvenliği

E-Öğrenme Video

 • Hedef Kitle

  Hedef Kitle: Tüm Çalışanlar

 • Genel Bilgi

  Genel Bilgi: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.
  Bu Eğitimde;

  • İş sağlığı güvenliği mevzuatı ve yasal konular
  • Meslek hastalıkları ve bu hastalıklardan korunma teknikleri
  • Tehlike ve risk etmenleri ve İSG kapsamında alınacak olan önlemler
  gibi konular anlatılmaktadır.
  Bu eğitim ile genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları ve kazalardan korunma yöntemlerini öğrenebilmeniz amaçlanmaktadır.

 • Yöntem

  Yöntem: SCORM

 • Toplam Süre

  Toplam Süre: 6 sa.

Çizgi Dışı
Eğitim Kataloğumuzu
Keşfedin!

Her biri mikro öğrenme kurgusu ile hazırlanmış, çeşitli öğrenme yöntemleri ile desteklenmiş ve örneklerine nadir rastlayabileceğiniz kataloğumuzu keşfedin.

Çizgi Dışı Eğitim Kataloğumuzu Keşfedin!